Disclaimer - Oproepjes mensen met een beperking

Disclaimer voor https://www.oproepjesmensenmeteenbeperking.nl


oproepjesmensenmeteenbeperking.nl, hierna te noemen D. Janssen, verleent u hierbij toegang tot https://www.oproepjesmensenmeteenbeperking.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.


D. Janssen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid


D. Janssen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van D. Janssen.


Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. D. Janssen oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.


Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan D. Janssen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij D. Janssen en haar bezoekers.


De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.


Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.